Amerfsoort inloopavond Vreekamp garage

Op 11 februari hebben wij samen met Schoonderbeek en de gemeente Amersfoort het plan gepresenteerd voor de herontwikkeling van de Vreekamp garage aan de Keerkring/Meridiaan te Amersfoort. Amersfoort staat voor een grote woningbouw opgave. De politiek heeft de ambitie het grootste deel van de woningbouwopgave binnenstedelijk op te lossen. Beschikbare binnenstedelijke locaties zijn schaars en als ze er zijn, vragen ze om een zorgvuldige inpassing. In het ruimtelijke onderbouwing maken wij een zorgvuldige afweging tussen het toevoegen van kwaliteit voor de buurt en het halen van de woningbouwopgave van de stad.

Herontwikkeling

Al enige tijd staat de Vreekamp garage leeg. De verdieping wordt bewoont maar de plint staat leeg. Het achterterrein is verwilderd en de locatie vraagt om een kwaliteitsimpuls. Wij hebben dit gedaan door de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. Uitgangspunten waren het toevoegen van levendigheid op de straat (adressen aan de straat), qua maat een schaal aansluiten bij de omliggende bebouwing en het parkeren t.b.v. de bewoners op eigen terrein op te lossen. Dit heeft geresulteerd in een compact stads bouwblok die op een subtiele wijze een nieuwe hoek vormt van de in de ‘jaren 60 bedachte bouwblok structuur.

Kijk op de projectpagina voor meer informatie